Tel +34 910 813 842 / 661 870 516

MIRRORS

French Louis XVI Style Mirror, Circa 1850

French Louis XVI Style Mirror, Circa 1850
€1,850.00 Approx £1596.2, $2207.64

Pair of French Painted Mirrors, 19th Century

Pair of French Painted Mirrors, 19th Century
€1,450.00 the pair Approx £1251.08, $1730.31

French Louis XVI Mirror, 18th Century

French Louis XVI Mirror, 18th Century
€1,250.00 Approx £1078.52, $1491.65

Italian Gilt Brass Mirror, 1950s

Italian Gilt Brass Mirror, 1950s
€3,000.00 Approx £2588.44, $3579.95

French Louis XVI Mirror, 18th Century

French Louis XVI Mirror, 18th Century
€2,500.00 Approx £2157.03, $2983.29

French Regence Mirror, 18th Century

French Regence Mirror, 18th Century
€1,450.00 Approx £1251.08, $1730.31

Louis Philippe Silver Leaf Mirror, Circa 1850

Louis Philippe Silver Leaf Mirror, Circa 1850
€1,600.00 Approx £1380.5, $1909.31


Close English   |   Español